.: محمدطاها تا این لحظه ، 9 سال و 4 ماه و 18 روز سن دارد :.
.: رها تا این لحظه ، 3 سال و 8 ماه و 30 روز سن دارد :.
.: محمد پارسا تا این لحظه ، 11 ماه و 17 روز سن دارد :.