.: محمدطاها تا این لحظه ، 9 سال و 10 ماه و 6 روز سن دارد :.
.: رها تا این لحظه ، 4 سال و 2 ماه و 18 روز سن دارد :.
.: محمد پارسا تا این لحظه ، 1 سال و 5 ماه و 5 روز سن دارد :.